Project „Bergheiden in het Rothaargebergte“

Het natuurpark Diemelsee startte in samenwerking met het natuurpark Sauerland Rothaargebirge een gemeenschappelijk project tot onderhoud en het weer aanleggen van bergheiden en borstelgraslanden.

Impression des Neuen Hagen
Impression des Neuen Hagen - © Biostation HSK/Schubert

Het natuurpark Diemelsee startte in samenwerking met het natuurpark Sauerland Rothaargebirge een gemeenschappelijk project tot onderhoud en het weer aanleggen van bergheiden en borstelgraslanden. In samenwerking met het biologische station HSK en de Universiteit van Osnabrück moeten deze voor het Sauerland zo karakteristieke levensruimten niet alleen behouden blijven, maar zelfs verder worden ontwikkeld.

Op 25 oktober 2017 werd in Willingen het startschot gegeven voor het project „Bergheiden in het Rothaargebirge“. Doelen daarbij zijn op twee derde van de bestaande heideoppervlakte duidelijke verbeteringen aan te brengen, 50 hectaren te renatureren, onderzoeksgegevens te verzamelen over de meest optimaal verzorging van de heide en de oppervlakten beter met elkaar te verbinden. Dat laatste met schapen als „taxi’s“ voor het plantenzaad en kleine dieren, zo verklaarde dr. Eckhard Jedicke van het projectteam. De bergheiden vormen een unieke levensruimte. Daar groeien veen- en blauwe bessen, daar leeft ook de zelden voorkomende heideleeuwerik. Maar er zijn ook problemen. Zo raken de heiden steeds meer overwoekerd door bomen en struiken. Dat moet door het project veranderen.

Behalve de renaturatie dienen ook de schaapherders meer onder de aandacht te worden gebracht en de algemene omstandigheden voor het houden van schaapskudden verbeterd. Daartoe behoort een systeem van transportpaden die breed genoeg zijn om de schaapskudden probleemloos te verplaatsen. Dit voornemen in de bergheiden sluit aan bij het Biotopverbund-project. Daarin worden namelijk talrijke maatregelen ontwikkeld om levensruimten met elkaar te verbinden.

Voor dit deelstaat-overschrijdende natuurbeschermingsproject is vierenhalf jaar uitgetrokken. Landschapsecologen van de Universiteit Osnabrück begeleiden het wetenschappelijk. Ze zullen onder andere vastleggen hoe de planten- en dierwereld op de bergheide verandert.

De hoogheide geldt Europawijd als een beschermde levensruimte. Hij is echter sinds het midden van de 19de eeuw zeldzaam geworden. Ook bij de bergheiden in de natuurparken Sauerland Rothaargebirge en Diemelsee gaat het niet om een grote oppervlakte, maar om circa 50 kleinere met een totale oppervlakte van 190 hectaren.

In deze video ervaar je meer over de levensruimte van de bergheiden in het Rothaargebergte.