De respectvolle omgang met elkaar: gedragsregels

Het juiste wandelen en het goede gedrag in de natuur

 

Beste bezoeker,

we zijn blij dat je ervoor koos om een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van onze deelstaat te bezoeken. Wij, de partners Sauerländischer Gebirgsverein e.V., Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Sauerland-Radwelt e.V., Wisent-Welt-Wittgenstein e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Waldbauernverband NRW e.V. en de natuurparken Sauerland Rothaargebirge, Arnsberger Wald en Diemelsee staan voor een respectvolle mét en náást elkaar van alle gebruikers van de natuur. We volgen het gemeenschappelijke doel om het beleven van de natuur in het Sauerland en in Siegen-Wittgenstein conflictarm en zonder kwaliteitsbeperkingen vorm te geven. Bovendien zetten we er ons voor in, dat mensen in de natuur begrip hebben voor de eigendomsrechten in de bossen en voor de bescherming van de natuur.

Het betreden van bos is iedereen toegestaan om er te ontspannen. Voor enkele gevoelige en gemakkelijk te beschadigen bosoppervlakten bestaat echter een verbod om daar in te gaan. Zo mogen bij voorbeeld natuurbeschermingsgebieden en jonge aanplant niet worden betreden. Datzelfde geldt voor afgesloten en omheinde oppervlakten en wegen.

Daarbij geldt in heel Duitsland: het bos wordt op eigen gevaar betreden. Tot een intact bos behoren ook oud en dood hout. Delen van bomen of hele bomen die niet meer voor de bosbouw worden gebruikt, kunnen afsterven. Afgestorven takken en bomen vallen soms ook zonder bijzondere invloed vanwege wind of storm naar beneden. Afzonderlijke takken kunnen op ieder moment uit de boomkruinen losraken en ook op wegen vallen. Ben daarom dit gevaar bewust en vermijdt daarom een langer verblijf onder afgestorven bomen. Verlaat bij sterke wind en storm a.u.b. het bos.

Het maken van vuur is principieel verboden, evenals het roken in het bos in de periode van 1 maart t/m 31 oktober.

Degene die op het netwerk van wegen in het Sauerland en Siegerland-Wittgenstein onderweg is, ontmoet voetgangers, fietsers, ruiters en in de winter ook skilanglaufers. Hen verbindt de interesse in de natuur en het doel om zich te ontspannen. Ontmoetingen van sporters in de natuur verlopen dan tot wederzijdse tevredenheid, indien beide zijden zich respectvol gedragen.

1. Blijf op de voor jouw voorziene wegen

Ofschoon het betreden van het bos door voetgangers is toegestaan, gelden voor andere natuurgebruikers steeds specifieke regels van de deelstaat-natuur- en bosbouwwetgeving in Nordrhein-Westfalen en Hessen. Zo is het berijden van het bos met de fiets op zogeheten “vaste wegen” toegestaan (definitie zie bijv. oordeel VG Köln, Link: https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Wald-erleben/Dokumente/160622_Urteil.pdf). Het paardrijden is weer alleen op de gekenmerkte ruiterpaden, buiten in de zogeheten vrijstellingsgebieden, mogelijk (informatie hierover bij de betrokken Kreisen of districten, resp. de steden). En bij de aankomst ter plekke geldt steeds: laat je voertuig alleen op de aangewezen parkeerplaatsen achter.

2. Gedraag je vooruitkijkend, aangepast aan traject en omstandigheden.

Voor je eigen veiligheid en die van de andere natuurgebruikers is een vooruitkijkend en aangepast gedrag van iedereen belangrijk. In onoverzichtelijke passages en op smalle en ook steile plekken kunnen ieder moment hindernissen of andere natuurgebruikers opdoemen. Ook het stoppen op dergelijke plaatsen herbergt een risico. De ondergrond van de wegen en de weersomstandigheden beïnvloeden of schoenen, paardenhoeven en fietsbanden voldoende grip houden. Bij snelle afdalingen moet het duidelijk zijn, dat plotseling ook wild de weg kan oversteken. Vooral voor fietsers geldt daarom: je moet snel veilig kunnen stoppen.

3. Pas je tempo zo aan dat je altijd kunt reageren.

Verminder je tempo als andere gebruikers je naderen. Alleen zo heeft iedereen tijd om op de juiste manier te reageren.

4. Maak je vriendelijk en op tijd kenbaar.

Wanneer je andere natuurgebruikers treft die je graag zou willen inhalen, maak je dan op tijd kenbaar, wanneer die je aanwezigheid nog niet hebben opgemerkt. We zijn allemaal ter ontspanning in de natuur onderweg en wensen ons een vriendelijk samenzijn.

5. Laat andere natuurgebruikers veilig passeren.

Is iemand sneller of in een andere richting onderweg, biedt dan de mogelijkheid om elkaar veilig te passeren.

6. Ook het bos is van iemand! Hou rekening met afsluitingen en volg aanwijzingen op.

Het bos in het Sauerland en in Siegen-Wittgenstein is van particuliere eigenaren, steden en gemeenten en van de deelstaat. Het bos heeft voor deze eigenaren een belangrijke economische functie, vooral voor de particuliere boseigenaren. Respecteer de rechten van de grondeigenaren en heb er begrip voor wanneer je bij jouw activiteiten sporen van de bosbouw tegenkomt, als vrachtwagens met hout of bosmedewerkers met hun voertuigen door het bos rijden, als wegen door deze economische activiteiten beschadigd worden of je door verbodsborden op de gevaren bij het kappen van bomen wordt gewezen. Hou a.u.b. rekening met deze slechts voor een korte tijd opgestelde verbodsborden, want als je dat niet doet, breng je jezelf in acuut levensgevaar.

7. Gebruik de wegen op een verantwoordelijke manier.

De wegen die je voor het genieten in de natuur ter beschikking staan, zijn bosbouwkundige levensaders. Ze zijn in eerste instantie voor het bewerken van het bos aangelegd en worden daarom regelmatig onderhouden. Maar het zijn voor het grootste deel natuurlijke wegen. Door een niet aangepaste manier van rijden kan het op deze wegen tot een sterke erosieschade komen. Vooral de natuurlijke of van een geringe afdichting voorziene verharde wegen worden door ondoordachte rembewegingen beschadigd.

8. Kom niet in de schemering of bij donkerheid in het bos.

In het bijzonder tussen zonsondergang en zonsopgang dient men zich zeer respectvol te gedragen in het bos, omdat bij voorbeeld de dierenwereld bijzonder gestoord kan worden door lawaai en helder licht. Vermijd in deze periode, indien mogelijk, je aanwezigheid en de inzet van doordringende lampen in het bos.

9. Ontzie en bescherm dieren en planten en gedraag je op de juiste wijze.

In de bossen in het Sauerland en Siegerland-Wittgenstein leven vele wildsoorten. Roodwild, zwart wild (wilde zwijnen), moeflonwild en sinds enige tijd ook wisenten kan je hier in het bos tegenkomen. De risico’s die van deze dieren voor normale wandelaars uitgaan, zijn gering en kunnen door het juiste aangepaste en respectvolle gedrag tot een absoluut minimum worden beperkt.

Moederdieren hebben een absolute aandrang om hun jonge dieren te beschermen. Dat geldt voor alle soorten wild. Zou het tot een ontmoeting komen, dan geldt in het bijzonder voor ontmoetingen met wilde zwijnen of wisenten:

  • Ga rustig en onopvallend op afstand aan de dieren voorbij, laat de dieren niet schrikken en kijk hen niet direct in de ogen.
  • Let op uitingen van dreigen! Als zwijnen “met de tanden klapperen” of wisenten de kop laten zakken, verwachten ze dat je je terugtrekt. Ga dan ook terug!
  • Naderen de dieren jou, blijft dan rustig, keer hen niet je rug toe en verlaat zonder opwinding de plaats, maar steeds met de blik op het dier. Zouden de dieren zo dichtbij komen, dat het je onaangenaam wordt, roep dan luid, fluit of trek op een andere wijze met geluid de aandacht.
  • Let ook op de omgang van de wilde dieren en je hond (punt 11).

De omgang met teken: om infecties te voorkomen is het noodzakelijk om je na een boswandeling zorgvuldig te onderzoeken. Dit is nodig om teken nog vóór het steken te vinden als je direct contact had met grassen en lage struiken. Verwijder de teek binnen de eerste 24 uur met de geëigende middelen. Zo is de waarschijnlijkheid dat je een infectie oploopt, duidelijk geringer. Verdere informatie over de omgang met teken vind je op de Duitstalige website www.zecken.de.

Beschadig a.u.b. geen planten en paddenstoelen en ruk ze ook niet uit de grond. Ze kunnen beschermd zijn. Fout gedrag kan tot aanzienlijke straffen leiden. Voor het verzamelen van paddenstoelen en bessen moet je je aan de rechtsregels houden.

10. Neem je vuilnis weer mee!

Als je je afval achterlaat, breng je de dieren- en plantenwereld in gevaar en benadeel je het landschapsbeeld voor andere natuurgenieters en jezelf. Neem daarom je afval mee naar huis om het om een correcte manier te verwijderen.

11. Leidt honden alleen op de wegen of aan de lijn (behalve in situaties van gevaar).

Wie met zijn of haar hond onderweg is, is verplicht om die steeds goed onder controle te houden. Zo worden andere natuurgenieters niet onzeker. Buiten de paden mag je je hond alleen aan de lijn leiden. Wanneer een dier je hond aanvalt, haal hem dan van de lijn! De hond is sneller en beweeglijker dan jij en zal je altijd weer terugvinden.