Onderscheiding voor succesvol werk

Natuurpark Sauerland Rothaargebergte is nu een "Kwaliteitsnatuurpark"

Freuen sich über das hervorragende Abschneiden: Georg Schmitz - stellv. GF NPSR, Bernd Fuhrmann - Vorsitzender NPSR, Friedel Heuwinkel, Präsidenten des VDN, und Detlef Lins, Geschäftsführer NPSR
Freuen sich über das hervorragende Abschneiden: Georg Schmitz - stellv. GF NPSR, Bernd Fuhrmann - Vorsitzender NPSR, Friedel Heuwinkel, Präsidenten des VDN, und Detlef Lins, Geschäftsführer NPSR - © Patrick Appelhans | VDN

Het natuurpark Sauerland Rothaargebergte is nu een van de "Kwaliteitsnatuurparken" van Duitsland. De prijs, die deel uitmaakt van het "Kwaliteitsoffensief voor natuurparken", werd op 17 november uitgereikt tijdens de algemene vergadering van het Verband Deutscher Naturparke e.V. (Vereniging van Duitse natuurparken). (VDN) op 17 november in de vorm van een certificaat. Het kwaliteitszegel is nu vijf jaar geldig en bevestigt het goede werk van het grootste natuurpark in Noordrijn-Westfalen.

De betrokkenen zijn bijzonder verheugd omdat het natuurpark vijf jaar geleden, nog gebaseerd op de prestaties van de drie kleinere voorloper-natuurparken Homert, Ebbegebirge en Rothaargebirge, bij lange na niet aan de vereiste criteria kon voldoen en met slechts 97 punten laatste werd op de ranglijst in Duitsland.

"Dit is een geweldige sprong voorwaarts die ons op de lange termijn vooruit zal helpen. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn welgemeende dank te betuigen aan het bestuur en het hele team - dit was alleen mogelijk door een toegewijde prestatie," zei Bernd Fuhrmann verheugd. De voorzitter van het natuurpark Sauerland Rothaargebergte was uiterst tevreden met de behaalde 434,75 punten, want het natuurpark staat nu in de top 5 van Duitsland. "We kunnen alleen samen verder! De samenwerking tussen vrijwillige natuurbescherming, bosbouw en hout, particuliere boseigenaren en de Agentur Südwestfalen heeft uitstekend gefunctioneerd," benadrukte Bernd Fuhrmann.

"De nieuw ontstane structuren door de fusie van de voorgaande natuurparken met de daarbij behorende nieuwe personele en financiële middelen vormen de basis voor dit fantastische resultaat", aldus Detlef Lins, directeur van het natuurpark Sauerland Rothaargebergte. "Voor ons in het hele team is het resultaat zowel een bevestiging als een stimulans om de prijs ook in de toekomst waar te maken en ons te blijven ontwikkelen."

Achtergrond:

De aan het kwaliteitsoffensief deelnemende natuurparken hebben meer dan 100 vragen beantwoord over hun werkzaamheden op het gebied van "beheer en organisatie" en de vier actieterreinen "natuurbehoud en landschapsbeheer", "recreatie en duurzaam toerisme", "educatie en communicatie" en "duurzame regionale ontwikkeling". Elk deelnemend natuurpark werd vervolgens bezocht, geëvalueerd en geadviseerd door een zogenaamde "kwaliteitsscout". Om de onderscheiding "Natuurparkkwaliteit" te krijgen, moet een natuurpark ten minste 300 van de 500 mogelijke punten in de criteriacatalogus behalen. Als dit aantal punten niet wordt gehaald, is het natuurpark een "Partner van de kwaliteit offensieve natuurparken". De prijs is vijf jaar geldig. Daarna moeten de natuurparken zich opnieuw kwalificeren in een evaluatieprocedure.

Het "Kwaliteitsoffensief Natuurparken" werd ontwikkeld door de VDN met de steun van het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud met middelen van het Bondsministerie voor Milieu en gelanceerd in het "Jaar van de Natuurparken" in 2006. Het doel is de kwaliteit van het werk en de diensten van de natuurparken voortdurend te verbeteren en het draagvlak voor hun werk in de samenleving, de economie en de politiek te vergroten. In totaal dragen nu 75 van de 103 natuurparken in Duitsland het keurmerk "Kwalitätsnatuurpark", en negen natuurparken zijn uitgeroepen tot "Partner Qualitätsoffensive Naturparks".

Nadere informatie over het "Kwaliteitsinitiatief voor natuurparken", de kwaliteitscriteria en de procedure, alsmede informatie over de natuurparken die reeds zijn onderscheiden, is te vinden op: www.naturparke.de/qualitätsoffensive