Wittgenstein

De bossen vormen de thuishaven van de enige, vrij levende kudde wisenten in Midden-Europa.

Wisentherde
Wisentherde - © Wisent-Welt Wittgenstein - Fotografin: Tina Scheffler

Het Wittgensteiner Land grenst langs de Rothaarkam oostelijk aan het Siegerland en zuidelijk aan Hochsauerland. De dicht beboste bergketens zijn overwegend in adellijk bezit. De liefde van de adellijke families voor de natuur en het wild heeft ertoe bijgedragen, dat de indrukwekkende, grote beukenbossen met de open, soortenrijken weilanden in de dalen bij Bad Laaspe en Bad Berleburg behouden zijn gebleven. Deze bossen zijn onderdeel van de grootste, niet doorsneden natuurruimte in Nordrhein-Westfalen en vormen een groot beschermingsgebied van Europese betekenis. Hier leven talrijke diersoorten, die op grote, rustige bosgebieden zijn aangewezen, o.a. ook de enige vrij levende kudde wisenten van Midden-Europa. De beemdenlandschappen van de rivieren Eder en Lahn, hun zijdalen, evenals de vlakkere hoogteplateaus worden door de agrarische weidebouw gedomineerd. Kleine en middelgrote gezinsbedrijven onderhouden er een structuurrijk cultuurlandschap.  Soortenrijke, maar karige weidegrassen en heide met jeneverbesstruiken als getuigen van het vroegere gebruik zijn er gebleven en daarop grazen vaak nog oude huisdierrassen zoals het “Wittgensteiner Höhenvieh”.