Algemene culturele promotie

LWL-Logo
LWL-Logo - © Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Münster

Het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) werkt als een gemeentelijk samenwerkingsverband met 17.000 medewerkers voor de 8,3 miljoen mensen in de regio. De LWL beheert 35 bijzondere scholen, 21 ziekenhuizen, 18 musea en is een van de grootste Duitse steunverleners voor gehandicapten. Zij vervult dus taken die in heel Westfalen op zinvolle wijze worden uitgevoerd. Zij zet zich ook in voor een inclusieve samenleving op alle terreinen van het leven. De negen zelfstandige steden en 18 districten in Westfalen-Lippe zijn lid van de LWL. Zij ondersteunen en financieren de regionale vereniging, waarvan de taken worden vormgegeven door een parlement met 116 leden uit de Westfaalse gemeenten.
Wij danken de LWL voor haar vriendelijke steun aan ons natuurparkwerk.
Meer informatie over de algemene culturele financiering van het LWL is hier te vinden en een overzicht van de gefinancierde instellingen hier.